הישיבה השישים-ואחת של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ח טבת תשל"ח 28 דצמבר 1977- הודעת הממשלה על תכנית השלום של ישראל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשל"ח, 28 בדצמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושא:
שלום - תהליך השלום עם מצרים, תפיסת האוטונומיה

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, עם השכנת השלום נציע להנהיג אוטונומיה מינהלית לתושבים הערביים של יהודה, שומרון וחבל עזה, על יסוד עקרונות אלה:
המינהל של הממשל הצבאי ביהודה, בשומרון ובחבל עזה יבוטל. ביהודה, בשומרון ובחבל עזה תוקם אוטונומיה מינהלית של התושבים הערביים באזורים אלה על-ידי תושביהם ובשבילם;
תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה יבחרו במועצה מינהלית שתמנה 11 חברים;
המועצה המינהלית תפעל על-פי העקרונות הקבועים במסמך זה;
כל תושב בן 18 שנים ומעלה, ללא הבדל אזרחות, או ללא אזרחות, יהיה זכאי לבחור למועצה המינהלית. כל תושב, שביום הגשת רשימת המועמדים, הכוללת את שמו, למועצה המינהלית יהיה בן 25 שנים ומעלה, יהיה זכאי להיבחר למועצה המינהלית;
המועצה המינהלית תיבחר בבחירות כלליות, ישירות, אישיות, שוות וחשאיות;
תקופת כהונתה של המועצה המינהלית תהיה ארבע שנים מיום היבחרה; מקום מושבה — בית-לחם;
כל העניינים המינהליים, הנוגעים לתושבים הערביים של אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה, יהיו נתונים לסמכותה של המועצה המינהלית;
המועצה המינהלית תפעיל את האגפים הבאים:
אגף החינוך; אגף לענייני דת; אגף הכספים; אגף התחבורה; אגף הבינוי והשיכון; אגף התעשיה, המסחר והתיירות; אגף החקלאות; אגף הבריאות; אגף העבודה והרווחה; אגף לשיקום פליטים; אגף המינהל המשפטי והפיקוח על כוח משטרה מקומי;
המועצה המינהלית תוציא תקוות הנוגעות לפעולתם של אגפים אלה;
הבטחון והסדר הציבורי באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה יהיו מופקדים בידי השלטונות הישראליים;
המועצה המינהלית תבחר ביושב-ראש שלה; ישיבתה הראשונה של המועצה המינהלית תקויים 30 יום לאחר פירסום תוצאות הבחירות.