הישיבה השישים-ואחת של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ח טבת תשל"ח 28 דצמבר 1977- הודעת הממשלה על תכנית השלום של ישראל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשל"ח, 28 בדצמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף. שלמות המולדת - יהודה ושומרון

כלל לא עולה על דעתנו, לוא היה מוצע לנו להוציא את כוחות צבאנו מיהודה, שומרון ועזה, לתת לאירגון המרצחים הקרוי P.L.O. או אש״פ בעברית מתורגמת — זה אירגון המרצחים השפל ביותר בהיסטוריה, זולת האירגונים החמושים הנאציים — להשתלט על אזורים אלה.