הישיבה השבעים-וארבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ״ז תמוז תשל״ד – 17 יולי 1974 – הגברת הקמתן של היאחזויות בטחוניות והתנחלויות קבע כפריות ועירוניות על אדמת המולדת

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשל"ד, 17 ביולי 1974
מתוך:
כרך 71
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל, פלסטינים. זכויות אדם - שוויון זכויות

האנשים המשתמשים בעצם המושג הזה — ״ישות פלשתינאית״, ״עם פלשתינאי״ — מוכים בסנוורים, אינם יודעים שהם מעלים את הכורת על עתידם שלהם. איפה מתחילה והיכן מסתיימת ישות זו? ביריחו? או גם בעכו? בשכם? או גם בנצרת? ועוד: אם משתמשים במונח הזה ואין מדברים על ארץ-ישראל, על העם היהודי ועל תושבים ערביים של ארץ-ישראל שיש להם, ומן הדין שיהיה להם, שיווי זכויות בארץ-ישראל, במדינה היהודית — מקרבים דווקא לקראת המבחנים הקרובים סכנות שאין להן שיעור.