הישיבה השבעים–וארבע של הכנסת העשירית יום שלישי, כ"ח באדר התשמ"ב 23 במרס 1982 – הצעות הסיעות להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר התשמ"ב, 23 במרץ 1982
מתוך:
הישיבה השבעים–וארבע של הכנסת העשירית
נושא:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-או"ם

יש כאלה האומרים בלשון מליצה, שמועצת הביטחון היא הבית הגבוה לצדק הבין–לאומי. לפי הכרתנו ועל–פי העובדות, זה בית המשפט הגבוה לעוול ולצביעות.