הישיבה השביעית של הכנסת העשירית יום רביעי, ה` באב התשמ"א 5 באוגוסט 1981 – הודעה על הרכבת הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשמ"א, 5 באוגוסט 1981
מתוך:
הישיבה השביעית של הכנסת העשירית
נושאים:
ממשל - בחירות. מפלגות - הליכוד, מערך
אדוני היושב–ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, בבחירות חופשיות מכל לחץ, בבחירות דמוקרטיות שהן למופת לעמים רבים, נתן לנו הציבור מנדט, לא "מוסרי" אלא ממשי ומוסרי כאחד, להרכיב, יחד עם שותפים קואליציוניים, ממשלה חדשה בישראל. אמון זה ניתן לנו בפעם השנייה, אחרי ארבע שנות שירות. איש אינו יכול עוד לטעון כי החלפת הממשל בישראל בשנת 1977 היתה,כפי שנאמר לא אחת לפני הבחירות, אפיזודה, או בעברית פשוטה, תופעה חולפת 
...אדוני היושב–ראש, ראש האופוזיציה פתח את נאומו במלים אלו, שהוצאתי אותן מהסטנוגרמה הרשמית של הכנסת: "אני מדבר בשם הסיעה המייצגת את המספר הגדול ביותר של בוחרים לכנסת העשירית." שמעתי ונדהמתי. מנין לקחת את הקביעה הזאת, ואיך הוא הרשה לעצמו להשמיע אותה באוזני הכנסת? אני יודע את המספרים הרשמיים מטעם ועדת הבחירות המרכזית. הם אומרים, שהמערך קיבל בציבור האזרחי 536,708 קול, והליכוד –718941. הפעם אני מציין גם את המאות. אלה המספרים הרשמיים שסופקו לי על–ידי ועדת הבחירות המרכזית.
שמעון פרס (המערך):
תוסיף על זה את הקולות של ר"ץ.
ראש הממשלה מ` בגין:
חכה בסבלנות. האם אתה מתאר לעצמך שאשכח את הגברת אלוני? הייתכן דבר כזה? פעם הזכרתי לה ששר האוצר המנוח, ספיר זיכרונו לברכה, קרא לה "שולה`לה". היא אז אמרה לי: הוא אהב אותי. אני אז אמרתי: גם אני. האם אני אשכחנה?
ובכן אלה המספרים הרשמיים ההבדל הוא של יותר מ–10000 קול.
רפאל סויסה (המערך):
– – –
ראש הממשלה מ` בגין:
מה אתה צועק? אינני מכיר אותך.
רוני מילוא (הליכוד):
– – –
רפאל סויסה (המערך):
הבחירות נסתיימו. נגמרה הצגת הבחירות הגדולה.
ראש הממשלה מ` בגין:
ובכן איך הוא יכול היה לומר דבר כזה? מדובר ביותר מ–10000  אזרחים. אני רוצה להדגיש, כי בהביאי לפני–הצהריים את המספרים, לא הבאתי בחשבון את החיילים. הפעם החיילים כלולים. איש אינו יודע את מספר המצביעים בקרבם, פירושו של דבר, את המספר הסופי של המצביעים. בעינינו כל אדם הוא עולם ומלואו. האם יותר מ–10000 קולות של אנשים נמחקים? זו הסיעה שקיבלה את המספר הגדול ביותר של קולות. אז חיפשתי וחשבתי: אולי חבר הכנסת פרס צירף אל הקולות שקיבל המערך את הקולות שקיבלה ר"ץ? גם אז זה לא משתלב יפה. מדוע? ר"ץ, על–פי המספרים שקיבלתי, קולותיה הם 27921. יחד עם 708000 זה 735000 קול. אז אפילו פה יש איזה חסר.
שר הבריאות א` שוסטק:
.725000
ראש הממשלה מ` בגין:
725000.
אבל אפילו פה יש איזה חסר כי חבר הכנסת פרס דיבר על 736000. חסרים אפוא 11000 קולות. כל אדם אצלנו הוא עולם ומלואו. אבל לא זה העיקר.
שמעון פרס (המערך):
אתה טועה.
ראש הממשלה מ` בגין:
אתה מתמטיקאי גאוני. איינשטיין חדש.
שמעון פרס (המערך):
אתה טועה בחשבון.
ראש הממשלה מ` בגין:
תבדוק עוד פעם את המספרים.
אבל לא זה העיקר. העיקר הוא, שהגברת אלוני הצטרפה למערך, ומאז יש למערך 48 מנדטים. אני מסכים לזה. אבל היא העבירה אליכם 27000 קולות? היא עשתה משאל–עם בקרב מצביעיה? היא שאלה את דעתם, האם הם מסכימים להצטרף למערך?
דב זכין (המערך):
אריק שרון עשה משאל עם?
ראש הממשלה מ` בגין:
דב`לה, זה לא נאה, אני זוכר לך זכות נעורים. זה לא נאה, אני הרי לא פגעתי באיש. אני הרי אסתדר אתכם. אתם יודעים מהניסיון. אלא מה? אתם צועקים קצת. ומה יצא מזה?
גברת אלוני, אני רוצה לשאול אותך במישרין: את שאלת את מצביעיך אם הם מסכימים להצטרף למערך? את מכירה מי הם? את יכולה לשאול אותם? לו הם רצו להצביע בעד המערך, למה הם רצו לר"ץ? שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח ולשלום):