הישיבה השביעית של הכנסת העשירית יום רביעי, ה` באב התשמ"א 5 באוגוסט 1981 – הודעה על הרכבת הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשמ"א, 5 באוגוסט 1981
מתוך:
הישיבה השביעית של הכנסת העשירית
נושאים:
שלמות המולדת - התנחלויות. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב
אדוני היושב–ראש, ביחסים בין מדינת ישראל לארצות–הברית חלו תמורות מדיניות חיוביות והתרחשו מאורעות מעשיים שליליים. נתחיל בחיוב: חשובה הצהרתו של נשיא ארצות–הברית כי ההתנחלות היהודית בארץ–ישראל איננה בלתי–חוקית – השלילה הכפולה, על–פי חוקיה של כל לשון, נותנת חיוב. תמה אפוא התקופה שבה התנהל ויכוח בלתי– פוסק בין הממשל האמריקני ובין ממשלת ישראל, בעוד נציגי הממשל האמריקני שבו וטענו כי ההתנחלות היהודית היא בלתי–חוקית ואנו חזרנו וענינו כי היא חוקית לחלוטין. עתה, מפי הסמכות העליונה בארצות–הברית, שמענו הודעה מפורשת כי ההתנחלות היהודית איננה בלתי–חוקית. חשובה מאוד הודעתו החוזרת של נשיא ארצות–הברית, כי ישראל אינה נכס אסטרטגי של ארצות–הברית במזרח התיכון, אלא ידידה ובעלת ברית לארצות–הברית, וכי ישראל ממלאת תפקיד חשוב בעצירת ההתפשטות הסובייטית באזור.