הישיבה השביעית של הכנסת העשירית יום רביעי, ה` באב התשמ"א 5 באוגוסט 1981 – הודעה על הרכבת הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשמ"א, 5 באוגוסט 1981
מתוך:
הישיבה השביעית של הכנסת העשירית
נושאים:
מדיניות חוץ - יחסי ישראל-צרפת. חירות האדם - מהפכה צרפתית

מצדנו הערצנו תמיד את צרפת בשל מהפכת החירות שלה, על שאיפתה לחירות ולצדק, שנישאה על ידה החל בשנת 1789 ואף לפני כן, מימי האנציקלופדיסטים. עמדנו יחד וגם נלחמנו יחד. ידידים רבים לצרפת בישראל. ידידים רבים לישראל בצרפת. נושיט ידינו איש לרעהו ונחדש את הידידות ושיתוף הפעולה בין עמינו וארצותינו לטובת שניהם.