הישיבה הרביעית של הכנסת השלישית-העליה מצפון אפריקה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אלול התשט"ו, 1 בספטמבר 1955
מתוך:
כרך 19 עמ' 35-36

ואולם אילו תגובות אנו שומעים על הסכנה שאחינו עומדים בפניה? אציין תחילה תגובה בלתי רשמית. בעתון חשוב נתפרסם לפני זמן מה מאמר, אשר מחברו ניסה לטעון כי עדיין לא הוכח שהסכנה הצפויה לאחינו במרוקו היא סכנה ליהודים. ייתכן שאין זו אלא סכנה לתושבים הלא ערביים שבתוכם נמצאים גם יהודים, ולכן אין למהר בהעלתם של אחינו ממארוקו; יש לנו עדיין זמן לשקול. אני הייתי מציע למחברו של אותו מאמר, או לעורך הראשי של אותו עיתון, שיעשה ניסיון עצמי: ילך לשבת מסויימת לעיירה ששמה קווד-זם; ישב בבית מסויים וישמע פתאום צעקות של המון פרוע, יסתכל בעד החלון ויראה כי פראי אדם, סכינים שלופין בידיהם ובראשם נשים ששרטו בציפורניהן את פניהן, צועדים לעבר הבית הזה ומתנפלים עליו. הייתי רוצה לדעת אם מחבר המאמר הראשי, או העורך הראשי של אותו עיתון, היה מסוגל באותו רגע לשקול אם הסכנה הצפויה לו היא סכנה ליהודי או סכנה לאירופאי, ואני הייתי מחכה, - אם הוא יצא חיים מן הניסיון הזה-לקבלת מברק ממנו: אל תמהרו להעלותני למדינת ישראל, כי עדיין לא הוכח לי איזו סכנה צפויה לי.