הישיבה הרביעית של האסיפה המכוננת – חוק המעבר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז שבט התש"ט, 16 בפבואר 1949
מתוך:
כרך 1 עמוד 40-46

ניסיון העבר הוכיח, שהוקמו כמה מיניסטריונים במדינתנו אשר למעשה אין להם מקום במדינה חפשית, או שאין בהם הכרח מבחינת יעילות עבודתה של מכונת הממשלה. כך הוקם למשל מיניסטריון למשטרה ונתמנה שר המשטרה. בשום מדינה חפשית אין מיניסטריונים למשטרה. לעומת זאת לא הוקם מיניסטריון לחינוך, ובכל מדינה הראויה לשמה ישנו מיניסטריון לחינוך.