הישיבה הרביעית של האסיפה המכוננת – חוק המעבר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז שבט התש"ט, 16 בפבואר 1949
מתוך:
כרך 1 עמוד 40-46

הנאמנות הראשונית של כל המופיע בשם המדינה היא לעם אשר הקים אותה, ורק בדרגה השניה באה נאמנות למדינה. מובן שאין להפריד בין שני המושגים הללו. הקשר ביניהם הוא מהותי. אבל הנוסח "אני מתחייב לנאמנות למדינה״ בלבד לקוי בחסר, ועל כן הריני מציע להוסיף את המלים ״לעם ישראל״ לנוסח שהוצע ע״י הרוב בוועדה.