הישיבה הרביעית של האסיפה המכוננת – חוק המעבר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז שבט התש"ט, 16 בפבואר 1949
מתוך:
כרך 1 עמוד 40-46

הצעת המיעוט ביחס לנוסח הסעיף הראשון לחוקת המעבר היא כדלקמן: "תפקידה הראשי של האסיפה המכוננת הוא לקבוע את חוקת היסוד של המדינה ולחוקק חוקים לישראל, עם קבלת חוקת היסוד של המדינה ייתם תפקידה של האסיפה המכוננת. תוך שלושה חדשים תתקיימנה בחירות לרשות המחוקקת של המדינה כפי שהוגדרה בחוקה״.