הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת הראשונה-קליטת העליה והמלחמה ביוקר החיים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אייר התש"ט, 3 במאי 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 471-473

מדיניות הכלכלה של הממשלה, כמדיניות החוץ שלה-קברניטים יש לה, אבל בידיהם לא הגה ולא מצפן. מטרתם בלתי מוגדרת, בלתי ידועה, ובאין מטרה, שווא תדבר על דרכי ביצוע; באין מטרה, אין דרך, אלא תהייה אחר קטעי דרך, ומשום כך אין קביעת מאורעות בשני שטחי החיים הממלכתיים שלנו, כי אם היגררות אחריהם על כל התוצאות החמורות שבעבודה זו. התוצאה היא במדיניות החוץ שלנו: שלום, שלום ואין שלום. ובמדיניות הכלכלה שלנו: בנין, בנין ואין בנין. וכמובן, קיים קשר ישיר, קשר של סיבה ותוצאה בין השלום שאינו קיים ובין הבנין שאינו מוקם.