הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת הראשונה-קליטת העליה והמלחמה ביוקר החיים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אייר התש"ט, 3 במאי 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 471-473

איני סובר שימצא כלכלן כל שהוא העולם שיעיז לשכנע את עצמו ואת האחרים, שאפשר מצד אחד להציע סטאנדארטיזציה של התעשיה ומצד שני לפתח את התעשיה, זו היא סתירה, שאין לישבה.