הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת הראשונה-קליטת העליה והמלחמה ביוקר החיים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אייר התש"ט, 3 במאי 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 471-473

רע מאוד אם מדברים על קאלוריות, ורע יותר אם איןמודים שקיצוב הקלוריות ייצור בהכרח שוק שחור, ששום משטרה ומאסרים לא יוכלו לבטלו.