הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת הראשונה-קליטת העליה והמלחמה ביוקר החיים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אייר התש"ט, 3 במאי 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 471-473

עתה מופיע ראש הממשלה ומספר לנו על הורדת יוקר החיים, בלי להוריד את רמת החיים. על דבר שכזה, בתנאים שלנו, איש לא שמע עדיין. אין זה, אלא משחק מלים. ההצעה שהביא לפנינו שר האספקה והקיצוב אינה אלא הורדת רמת החיים, ואין לכם אומץ לב להודות בכך לפני עם ועדה. אינני מדבר על תפריט אחיד שהנו דבר ראציונלי ודרוש בתנאי המחסור שלנו. הוא יועיל גם לי וגם לחבר הכנסת מר ציזלינג. אין כל ספק בכך; אבל בסופו של דבר צריך לדעת את האמת על אותו תפריט אחיד. אם כן, רבותי, בתפריט זה מדובר על קאלוריות – אחד הדברים שאני מפחד מפניו יותר מאשר הרבה דברים אחרים. המלה-קאלוריות-הנה מלת קסם. קאלוריות משביעות מאוד, אבל האדם הצורך אותן, בדרך כלל אינו שבע. יכול אני לחזור על דברים, שהשמיע כוהן טרויאני:"Timeo danaos et caloria ferentes"