הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת החמישית-הצעות לסדר היום-מאסרים של יהודים בברית המועצות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשכ"ב, 15 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 363-365

הצדק הסוציאליסטי... גברתי היו"ר, המושג ,,צדק" אינו מתיר שום שם-תואר. צדק - או שהוא ישנו, או שהוא איננו; או שהוא נעשה, או שבשמו נעשה עוול. אבל אנחנו נדרשנו, בני החורין בארצות השונות, לסמוך דווקא על צדק מיוחד, הסוציאליסטי