הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת החמישית-הצעות לסדר היום-מאסרים של יהודים בברית המועצות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשכ"ב, 15 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 363-365

בהעלותנו את הבעיה הזאת בפני בית הנבחרים של מדינת היהודים, חברי הכנסת, איננו יכולים לדעת, אם דברינו ישפיעו. אבל שתיקתנו בוודאי היתה משפיעה - להמשך המאסרים, להמשך הרדיפות. בני החורין בחלקי תבל שונים אינם יכולים לעשות הרבה. זו האמת. אבל הם יכולים לעשות דבר אחד גדול - לא להחריש. ואני מציע לכנסת שלא להחריש.