הישיבה העשרים ושמונה של הכנסת החמישית-הצעות לסדר היום-מאסרים של יהודים בברית המועצות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשכ"ב, 15 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 363-365

אין משפט אלא אם כן הוא בלתי-תלוי לחלוטין ברשות המבצעת, ומשפט כזה איננו קיים במשטר מסויים, וכאשר אי אפשר להזמין עדי הגנה משום שעצם הזמנתם תטיל עליהם את החשד של ריגול; וכאשר הם חוששים להופיע; וכאשר הסניגור משמיע בדבריו הד לדברי הקטיגור; וכאשר אין עתונות שתפרסם את דברי הנאשם אלא אם הם דברי התוודות בריגול ובכל הפשעים שבעולם שהוא מעולם לא ביצע אותם - אין משפט אלא משפח; ואין צדק אלא רדיפות