הישיבה העשרים וארבע של הכנסת התשיעית יום חמישי, י"ח אלול תשל"ז 1 ספטמבר 1977 הודעת הממשלה על מדיניותה – תשובת ראש הממשלה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אלול התשל"ז, 1 בספטמבר 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית, מלחמת ששת הימים. שלום - תהליך השלום עם מצרים

ובכן, מלחמת ששת-הימים היתה מלחמת-מגן... הותקפנו על-ידי 4,000 טאנקים במשך שבועיים ימים. איימו עלינו מכל בירות ערב בהשמדה טוטאלית. ניתנו פקודות שאם הצבאות הערביים ינצחו, עליהם להשמיד את האוכלוסיה האזרחית. הפקודות האלה נמצאות בידינו. אנו יצאנו למלחמת-מגן במובן העליון ביותר של המושג הזה. ואם כך היה — על-פי המשפט ועל-פי הנוהל, השינויים הטריטוריאליים כלולים במציאות החדשה, והם מן הדין יהיו כלולים בחוזה השלום כתוצאה ממשא-ומתן בין המדינות.