הישיבה העשרים וארבע של הכנסת התשיעית יום חמישי, י"ח אלול תשל"ז 1 ספטמבר 1977 הודעת הממשלה על מדיניותה – תשובת ראש הממשלה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אלול התשל"ז, 1 בספטמבר 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
ממשל - אופוזיציה. אישים - שמעון פרס
ראש-הממשלה מ. בגין:

שמעון, אתה לא יכול לדבר כל הזמן. אני רוצה לומר לך: אתה מדבר מאז קמה הממשלה הזאת בזעם בלתי-עצור. אני תמה. הרי אנו ידידים, אנו מכירים איש את רעהו. אתה בדרך כלל אדם שקט. מאז קמה הממשלה הזאת כל נאום חדור בזעם, כאילו דיברת על יצחק רבין.

(צחוק באולם)
מה הזעם הזה? שמעון, תהיה "good looser". הפסדתם פעם בבחירות. מה קרה? יש ממשלה אחרת, חדשה. אני לא דורש שום שאנס שתיתן לנו. תבקר, תתקוף, אבל מה הזעם הזה? לא מובן. אתה עוד תלמד להיות גם מפסיד טוב.