הישיבה העשרים וארבע של הכנסת התשיעית יום חמישי, י"ח אלול תשל"ז 1 ספטמבר 1977 הודעת הממשלה על מדיניותה – תשובת ראש הממשלה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אלול התשל"ז, 1 בספטמבר 1977
מתוך:
כרך 80
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף

אני מקווה שהיום הכנסת וכל מפלגותיה — תהיה ההצבעה אשר תהיה — לא תשאיר שום ספק שהעם הזה, מלבד מספר קטן של חברי כנסת, מאוחד ומלוכד בהחלטה: לא יהיה שום משא-ומתן עם אותו ארגון מרצחים, הוא לא יהיה בן-שיח בשום מפגש, וכן לא תקום בשומרון וביהודה שום מדינה פלשתינאית. זו הדרך החיובית שתוליך לשלום.