הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
מתוך:
כרך 69
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה). מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב
למען האינטרס המשותף שלנו ושל ארצות-הברית של אמריקה — יש אינטרס כזה בין המעצמה הגדולה ובין מדינתנו, ועל יסוד זה צריך לבנות את היחסים בינינו — בשם האינטרס המשותף הזה עלינו לתת תמיכה בהצעתו של הסנאטור ג'קסון לגבי פירוזה של תעלת-סואץ. לאמור — שום אניות מלחמה לא יעברו בתעלת זו. נכון, חיבור הצי הסובייטי בים התיכון עם הצי הסובייטי באוקיינוס ההודי הוא סכנה לעולם החופשי כולו, ובייחוד התפרסותו במפרץ הפרסי. הופעתו של הצי הסובייטי בתעלת-סואץ ובים-סוף היא גם סכנה ישירה למדינת ישראל. משום כך עלינו לתת ידינו לרעיון של איסור מעבר אניות מלחמה בתעלת-סואץ.