הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
נושאים:
ריכוז האומה - העלאת יהודי מדינות ערב. מדינות - סוריה. מורשת ישראל - שואה
אנחנו נתבע פעולה מיידית להצלת שארית הפליטה בסוריה. אילו יכולתי, הייתי משמיע היום, אדוני היושב-ראש, קינה על ארבע אחיותינו שנמלטו מהגיטו, נתפסו והתעללו בהן ועינו אותן, עינו אותן עד מוות והטילו גופותיהן לתוך הגיטו. אויה לנו, אויה לאנושות כולה, האכזרית והאדישה, היודעת מה מתרחש ומוסיפה להחריש. אבל גם לנו אויה. מדינה לנו, כוח אדיר לנו, ולנגד עינינו, על סף ביתנו — זוועה כזאת.
אנחנו נתבע ששום הסדר עם סוריה לא ייעשה אלא אם כן תימסר כל האוכלוסיה היהודית, יחד עם שבויי המלחמה שלנו הנמצאים עדיין בארץ בארבארית זו, לידי מצילים.