הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
נושאים:
כלכלה - עוני. תיקון החברה

קיים בארץ-ישראל עוני שהוא חרפה לכל חברה הקוראת לעצמה מתוקנת, והעוני הזה קם תחת משטרכם וכך הצטבר. נדאג לפעולות ללא דיחוי למען ביטול העוני הזה המנוון, שהוא מנת-חלקן של רבבות משפחות. בייחוד ניתן דעתנו למשפחות מרובות הילדים, ברוכות הילדים, כי זאת על שר האוצר לזכור: אם הוא מצפה עד שתעבורנה הבחירות ומכין עוד לפניהן את התכנית כיצד, כפי שאומרים, להתאים את הסובסידיות — והוא מתאים אותן מאוד — ומחירי המצרכים היסודיים ביותר מאמירים, הצרה הגדולה ביותר, הפגיעה החמורה ביותר, היא במשפחות מרובות ילדים. לכן אנחנו נתבע כי יינתן להן סיוע ממקורות המימון של העם היהודי למענן, רווחתן, קידמתן וגם למען הגדלת העלייה הפנימית, הלא זה הריבוי הטבעי מקרב האוכלוסיה היהודית.