הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
נושאים:
בטחון , שלמות המולדת - התנחלויות, יהודה ושומרון, עזה

התנחלות — בכל חלקי ארץ-ישראל, מהירה, רבתי, על אדמת המולדת, ביריחו ובשכם, בעיר ובכפר. ואז לא יהיה צורך באותו סעיף שעליו דיברה הגברת מאיר לגבי הליכה לבחירות חדשות.

מדוע צריך להניח, יהודים, ציונים מכל המפלגות, מדוע אתם צריכים להניח שייתכן ויתור על חלקי יהודה ושומרון? האין זו ארץ-ישראל, האם לא קיבלתם מאבותיכם שזו ארצנו המקודשת לנו מקדם לעולמים? איך הגיעו יהודים וציונים לרעיון תפל כזה? לכן התנחלות בעזה, ביהודה ובשומרון ובכל חלקי הארץ המשוחררת, כפרית ועירונית, תמנע את האסון לא רק מבחינת הזכות; גם מבחינת הבטחון, כי שניהם שלובים.