הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
נושאים:
מורשת ישראל , הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים, ערביי ישראל. זכויות אדם - שוויון זכויות

פתרון בעיית הפליטים — אנחנו היהודים יודעים את נפש הפליט, כי פליטים היינו מדור לדור. משום כך רוצים אנו לפתור את הבעיה הזאת באופן חיובי ואנושי; לאמור: פליטים הנמצאים בשטח השיפוט שלנו בארץ-ישראל — אנו נפתור את בעייתם על-ידי דיור ומתן עבודה קבועה; פליטים הנמצאים במדינות ערב — מדינות אלו אחראיות לפתור את בעייתן, כפי שנפתרה בעיית הפליטות אחרי כל מלחמה משנות העשרים ועד ימינו אלה. שיווי זכויות לכל התושבים ולכל האזרחים כיהודים, כערבים וכדרוזים; כיהודים, כמוסלמים וכנוצרים. בשיווי זכויות זה אנו מאמינים מאז באנו אל דגל הציונות, דגל הטוהר והיושר.