הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה). ריכוז האומה - שיבת ציון

נחדש את המערכה ההיסטורית הגורלית למען שיבת-ציון המונית מברית-המועצות. פחות עולים באו בחודשים האחרונים. אנו מודאגים מתופעה זו. יש לקרוא לעם היהודי ברחבי תבל להתגייס ללא דיחוי כדי לחדש את המערכה יום אחרי יום, למען דרור ייקרא לכל דורשי ציון בברית-המועצות לשוב ציונה. משום כך עלינו לתמוך כיהודים וכישראל ובאחים המודאגים לעתידם של אחיהם בתיקון גיקסון—ואניק ולדחות את כל האיומים המושמעים כנגד קבלתו על-ידי שני בתי הקונגרס יחד.