הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. זכויות אדם - שוויון זכויות

לתושבים הערבים בארץ-ישראל, במדינה היהודית — שיווי זכויות, אופציה חפשית לגבי אזרחות. אם ירצו באזרחות מדינת ישראל — יש לתיתה להם; אם יעדיפו לקיים את אזרחותם הקודמת — אין למנוע מהם. לא תיכפה אזרחות על שום תושב של ארץ-ישראל.