הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשל"ד, 10 במרץ 1974
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. חינוך - מערכת החינוך, ערכים בחינוך
ארץ-ישראל — נפעל לקיום זכותו של העם היהודי על מולדתו, שאין עליה שום ערעור, לנצח; נתבע כי תינוקות דבית-רבן ילמדו בבתי-הספר על זכותו של עמנו על ארץ-ישראל, משום שגם בנשמותיהם הכנסתם ארס על- ידי "המאוויים הפלשתינאיים" והשאיפה לחלוקה מחדש של ארץ-ישראל. והמה שואלים: האם יש לנו זכות על הארץ?
בחוץ-לארץ — נוסיף ונסביר: זוהי ארצנו. היא חולקה, היא אוחדה, אין לחלקה מחדש לעולמים.