הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השישית – יום רביעי כ׳ טבת תשכ״ו (12 ינואר 1966) – הרכב הממשלה החדשה ותכניתה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' טבת התשכ"ו, 12 בינואר 1966
מתוך:
כרך 44

אני מבין כי לאחר התפטרותו של חבר-הכנסת קול מן הכנסת וצירופו לממשלה, יש לנו מצב כזה: מבחינת הליברלים העצמאיים בשטח החברתי-כלכלי, הקול — קול קול, והיד — מחזיקה עלה תאנה קטן מאד, לא סוציאליסטי, לממשלה הזאת. לכן, אינם יכולים להציע הצעת חוק כזאת. אנו נביא אותה, כי הדבר דרוש לאומה כולה ולא רק לאלה שאנו מתכבדים לייצגם.