הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השישית – יום רביעי כ׳ טבת תשכ״ו (12 ינואר 1966) – הרכב הממשלה החדשה ותכניתה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' טבת התשכ"ו, 12 בינואר 1966
מתוך:
כרך 44

אנו נביא הצעת חוק בענין סכסוכי עבודה. איננו יכולים להבין מדוע הסוציאליסטים בבית הזה מתנגדים לתיווך חובה בסכסוכי עבודה או לבוררות חובה בשירותים החיוניים. המעסיק העיקרי במדינה כיום איננו עוד המעסיק הפרטי. המעסיק העיקרי הלא הוא הציבורי, הממשלתי, ההסתדרותי. בדרך כלל כל שביתה נגמרת בפשרה. כלל גדול בעולם. הבעיה האנושית היא מדוע אין לחפש את הפשרה לפני השביתה או ההשבתה. אם המעסיק בעיקרו הוא ציבורי, מדוע בינו לבין המועסקים על-ידו אי-אפשר מראש לחפש את הפשרה? — למען קידום משקנו, למען האינטרס המשותף של כל שכבות האומה.