הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השישית – יום רביעי כ׳ טבת תשכ״ו (12 ינואר 1966) – הרכב הממשלה החדשה ותכניתה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' טבת התשכ"ו, 12 בינואר 1966
מתוך:
כרך 44

אנו נביא הצעה לחקיקת חוק בטחון פנימי. ראש הממשלה הבטיח לבטל תוך שנה את מנגנון הממשל הצבאי, והוא טען להצדקת נבואתו. מילא, יהיה לנו נביא בימינו. אבל אני רוצה להזכיר לבית כי במשך שנים טעננו כי מנגנון הממשל הצבאי אינו דרוש עוד לבטחון האומה, ואתם בחריפות בלתי-משוערת שללתם את העמדה הזאת. טוב שהוצדקה עמדתנו, אבל אנו מעולם לא טעננו כי אפשר להשאיר חלל ריק מבחינת הבטחון הלאומי. אם אתם עומ- דים לבטל את מנגנון הממשל הצבאי, מדוע צריך להשאיר על כנן את תקנות החירום של שנת 1945, עליהן החליטה הכנסת כי הן עומדות בניגוד ליסודותיה של מדינה דמוקרטית ?