הישיבה המאתים-שלושים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה סיוון תשל"ט 20 יוני 1979 – הצעות לסדר היום – שליחתם לים של עשרות אלפי פלטים ויאטנמיים על-ידי מאלזיה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה סיון התשל"ט, 20 ביוני 1979
מתוך:
כרך 85
נושאים:
זכויות אדם - פליטי ויטנאם. מורשת ישראל - שואה
הכנסת דנה בבעיית 70,000 הפליטים הווייטנאמים אשר ממשלת מאלזיה החליטה לגרשם ללב ים. זו טראגדיה אנושית שיש למנעה ללא דיחוי. בשם אומה שהתנסתה בדור הזה בנוראה שבשואות פונה הכנסת בקריאה לכל הפארלאמנטים שיפעלו למען קבלתם וקליטתם של הפליטים הווייטנאמים. אם כל אחת ממדינותינו תעשה את המאמץ הדרוש תיפתר בעיה אנושית זו פתרון מהיר וחיובי. מובן מאליו שמדינת ישראל תוסיף לתת תרומתה, אל נעמוד מנגד מול פני הסכנה הנשקפת לרבבות אנשים, נשים וילדים.