הישיבה המאתים וששים ושתים של הכנסת החמישית יום שני, ב תמוז תשכ"ג 24 יוני 1963 הרכב הממשלה החדשה ותכניתה דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התשכ"ג, 24 ביוני 1963
מתוך:
כרך 37

כי אם תתקבל קונצפציה איסטרטגית זו, אנו עלולים להוליך אח העם לקראת אסון. אם ישאל אדם, מאיזה סוג נשק צפויה לנו סכנה, מזה הקרוי מקובל או מזה ששמו בלתי-שגרתי, תהיה שאלה זו חסרת יסוד. האמת הפשוטה היא, שצפויה למדינתנו סכנה מכל נשק הניתן בירי האויב. והסיבה היא: האויב בתור שכזה, בהכרזותיו ובמעשיו ובמהותו ובתכניותיו הוא תוקפן... אפילו הנשק הקרוי הגנתי, בידי האויב שלנו, סכנה הוא לנו...על אחת כמה וכמה כשהוא מקבל נשק התקפתי, כלומר מפציצים, אניות-קרב וכדומה. לכן אני מציע שהבית כולו, בלי הבדל סיעות, יתפטר אחת ולתמיד מוויכוח-סרק זה — איזהו סוג הנשק שממנו צפויה לנו סכנה, קונבנציונלי או לא-קונבנציונלי, התקפתי או הגנתי. על-פי השכל וההגיון והנסיון עלינו להסכים שעם מתן נשק בידי האויב קמה סכנה למדינת ישראל, לבטחונה ולעתידה — נשק מכל סוג שהוא.