הישיבה המאתים וששים ושתים של הכנסת החמישית יום שני, ב תמוז תשכ"ג 24 יוני 1963 הרכב הממשלה החדשה ותכניתה דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התשכ"ג, 24 ביוני 1963
מתוך:
כרך 37
לבסוף, אדוני היושב-ראש, אציע שנבנה את היחסים בין הממשלה לבין האופוזיציה על היסוד, עליו דיבר ראש הממ- שלה החדש. אני מסכים להערכתו זו. עליו לדעת שאנחנו שואפים להעביר אותו ואת חבריו לאופוזיציה, וזו לא רק זכותנו, זו גם חובתנו, והעם יחליט. אם העם יתן להם מידת אמון מספקת גם בבחירות הבאות כדי לשוב ולהרכיב ממ- שלה, אנו, במידת האמון הקטנה יותר שהעם יתן לנו׳ נראה מיד את שליחותנו להתייצב נגדם באופוזיציה עד שהעם, כפי שאנו מאמינים, יחליט אחרת. אך לא דרושה ביחסים אלה של חילוקי-הדעות היסודיים ביותר בעניני מדיניות ובדרכי השגת הבטחון הלאומי והמשק והחברה — לא דרושה לא שנאה ולא משטמה, כדי שהתקווה, עליה דיברתי בראשית דברי, תתגשם.