הישיבה המאתים וששים ושתים של הכנסת החמישית יום שני, ב תמוז תשכ"ג 24 יוני 1963 הרכב הממשלה החדשה ותכניתה דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התשכ"ג, 24 ביוני 1963
מתוך:
כרך 37

לא כן ביחס לשימוש אפשרי בנשק בלתי-קונבנציונלי. לו חס וחלילה היה שימוש בו, או אם באחד הימים יהיה שימוש בו, עלול לקרות — וחובתנו לומר זאת בגלוי לעמנו, לא להשלותו ולא להטעותו — שפך דמים נורא בגלל ריכוז האוכלוסין ובגלל האופי המיוחד של אותו נשק שנועד, כפי שאמרה שרת החוץ, להשמדת החי. ודאי, לא אנו נזרע אימים בקרב עמנו ; לא אנו נעשה את אשר נעשה במחצית השניה של חודש מארס. תמיד נקרא לעמנו: גם מפני סכנה זו אין להיבהל. עמוד נעמוד-לא ישמידונו. מי שירים ירו להשמיד אותנו, הוא שיושמד, ואנחנו נחיה במולדתנו. זו ארצנו, כאן נחיה. אם יהיה צורך, נעמוד בכל הכוח נגד כל סכנה, ואין שום סיבה לבהלה.