הישיבה המאתים וששים ושלוש של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום-המצב המדיני והבטחוני

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אדר ב' התשי"ז, 13 במרץ 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 1345-1346

נוכח התוצאות השואתיות מדיניות הצבאיות וגם המוסריות של דמיוניות הממשלה, אשר הטעתה את העם, כיחשה והתכחשה להצהורתיה היא - חייבת הכנסת להפסיק כל דיון שיגרתי. רבותי מכל המפלגות, אנא תשימו אל לבכם: אנו חיים בימי שואה לאומית. הכנסת חייבת להפסיק את הדיונים השיגרתיים, להתכנס ולדון רק בבעיה אחת: כיצד לשים קץ להמשך מדיניות השואה של הממשלה ושל ראשה.