הישיבה המאתים ושמונים ושמונה של הכנסת החמישית יום רביעי י"ב חשון תשכ"ד 30 אוקטובר 1963 הצעות לסדר היום מאורעות השבת האחרונים בירושלים

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב חשון התשכ"ד, 30 באוקטובר 1963
מתוך:
כרך 37

אם יהודי קורא לרעהו, לבוש בדים או לבוש מדים, "נאצי", הרי לא זו בלבד שהוא מטמא שפתותיו שלו, אלא גם את כל הקדוש והיקר לדור, שמנת-חלקו יתמות ושכול. האמת היא שהנאצה המרושעת הזאת יצאה לראשונה מפי אנשים חשובים יותר, מאלה המתקראים נטורי קרתא. אבל כל אדם אחראי לדבריו ולמעשיו. ומי שמשתמש בגידוף זה, הפוצע את הנפש לא פחות מאשר לבנה עלולה לפגוע בגוף, חייב לבקש לא רק מחילה וסליחה מן הנפגע, אלא גם רחמים על נפשו.