הישיבה המאתים ושמונים ושמונה של הכנסת החמישית יום רביעי י"ב חשון תשכ"ד 30 אוקטובר 1963 הצעות לסדר היום מאורעות השבת האחרונים בירושלים

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב חשון התשכ"ד, 30 באוקטובר 1963
מתוך:
כרך 37

השוטרים הרי הם אחינו ובני עמנו ובתוכם יהודים דתיים שומרי שבת. זה חמור מאד שגם אותם יש ומאלצים לעשות על-פי פקודה שכל שוטר חייב למלא - את אשר הם עושים. אבל אין זה נכון לומר, שאם שוטר מותקף, הכל מותר לו, ראש הממשלה עשה בשבוע שעבר שירות רע לאומה באומרו - אולי בעידנא דריתחת הוויכוח - שהוא לא היה בא בטענות לשוטר שהותקף על-ידי אבן, אילו היה השוטר משליך בחזרה את האבן לעבר מטילה. לא נכון כך לומר. לא נכון כך לעשות. זה ההבדל בין מפגינים, גם אם הם מפירי חוק, והם צריכים לתת את הדין על הפרת החוק, לבין המשטרה הפועלת בשם החוק ובשם המדינה. משום כך יש חוקים, משום כך יש תקנות, וניתנות אזהרות, לא אחת בלבד. לא כל הכוח העומד לרשותו של השוטר, הוא צריך, או אפילו זכאי, להפעילו גם במקרה של התגרות חמורה.

אנו סוברים שצריך לבדוק את התנהגות המשטרה. אין זה בשבילה שום עלבון. שר המשטרה וועדת הפנים צריכים לבדוק את מידת השימוש בכוח. כל איש שלמד ממלכתיות יודע, שכאשר משטרת נכנסת לפעולה, והחוק מסמיך אותה להפעיל כוח כדי להתגבר על כוח, הרי צריך לבדוק את מידת השימוש בו.