הישיבה המאתים ושמונים ושמונה של הכנסת החמישית יום רביעי י"ב חשון תשכ"ד 30 אוקטובר 1963 הצעות לסדר היום מאורעות השבת האחרונים בירושלים

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב חשון התשכ"ד, 30 באוקטובר 1963
מתוך:
כרך 37

שכונות אלו יש בהן גבורה וקדושה ואמונה ואהבת ישראל אמיתית וכנה. רגשותיהם כלפי השבת, לא רק כיום מנוחה אלא כאחד הערכים המוסריים ההיסטוריים הכבירים שניתנו לנו ואנו הנחלנו אותם לכל העמים, הם עמוקים מאד, ואינני מסכים לדעה שהתחשבות ברגשות כאלה - לא של סקלנים, לא של מחרפים, אלא של יהודים מאמינים ותמימים - היא כניעה וחולשה. חובה ומצווה היא גם לממשלה וגם לכנסת, ללא הבדל של השקפה, להתחשב ברגשות כאלה. זוהי אותה מידה של אצילות נפש, ולא של נכונות להפעיל בכל מקרה את כוח-הזרוע העומד לרשותה של המדינה - זוהי אותה מידה של אצילות-נפש שהיא מיסודה של מלכות, של ריבונות לאומית.