הישיבה המאתים ושמונים ושלוש של הכנסת החמישית יום שני, ג חשון תשכ"ד 21 אוקטובר 1963

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' חשון התשכ"ד, 21 באוקטובר 1963
מתוך:
כרך 38

אני סובר שההגיון מחייב לעשות את ההפך, לכל הדעות, הצורה שלילית היא. לא יימצא איש בבית זה שיטען כי טוב הדבר אם אנשי צבא מפקחים על אזרחים. בטוחני שהכנסת כולה תהיה מאוחדת בדעה שמפקדים צריכים לפקד על חיילים, ואזרחים על אזרחים, זה הכלל הגדול במדינה חופשית.