הישיבה המאתים ושמונים ושלוש של הכנסת החמישית יום שני, ג חשון תשכ"ד 21 אוקטובר 1963

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' חשון התשכ"ד, 21 באוקטובר 1963
מתוך:
כרך 38

איני רוצה להשאיר שום ספק בלבות חברי הכנסת ביחס לדעתנו על הקשר המלאכותי שנוצר בין המוסד המינהלי הקרוי ממשל צבאי ובין בעיות הבטחון החיצוני של מדינתנו. מעולם לא היה קשר ביניהם. הממשל הצבאי לא הרחיק מלחמה; ביטולו לא יקרב את השלום. זה עניין פנימי, כולו פנימי שלנו, וצריך לשקול אותו ולהתבונן בו בעיניים פקוחות, מבחינת דאגת-האמת לביטחון הלאומי וגם מבחינת כיבוד העיקרון המקודש, בו דבק לבנו מימי הרצל ונורדאו וז'בוטינסקי, של שיווי זכויות, הלכה למעשה, במדינת היהודים לכל אזרח, ללא הבדל מוצא, דת ולאום, אם אין סתירה ביניהם.