הישיבה המאתים ושמונים ושלוש של הכנסת החמישית יום שני, ג חשון תשכ"ד 21 אוקטובר 1963

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' חשון התשכ"ד, 21 באוקטובר 1963
מתוך:
כרך 38

הארץ הזאת היא המולדת ההיסטורית של העם היהודי וכאשר אנו מדברים על עליית יהודים, פירוש הדבר שיבה למולדת. ברית-המועצות צריכה לאפשר ליהודים בארצה להודיע מי מהם רוצה לשוב למולדת ההיסטורית של העם היהודי, כפי שדיבר עליה על-פי האמת גם מר אנדרי גרומיקו, אבל לפני שש-עשרה שנה. אפשר לסמוך שהם כבר ימצאו את הדרך לקבוע מי רוצה לעלות ולשוב. בסופו של דבר ברית-המועצות לא תהיה המדינה הקומוניסטית היחידה שכך ולא אחרת פתרה את הבעיה היהודית. הבעיה הזאת לא תיתן לה עוד מנוח. אין איש רוצה לפגוע בשום גורם בעולם מבחינת האינטרסים הלאומיים של ישראל, אבל עמנו לא יוכל לוותר - לאחר שהושמדו שליש מבניו - על רבע מאלה שנותרו ולהשלים עם הינתקותם ממנו. כל אדם טוב ושוחר חופש יוסיף לתבוע את הזכויות האלו. למען האנושות כולה, ולא רק למעננו, טוב אם הפעם תהיה אוזן קשבת לפנייה הזאת מירושלים ביחס ליהודי ברית-המועצות.