הישיבה המאתים ושלוש של הכנסת החמישית יום שלישי, י"ב טבת תשכ"ג 8 ינואר 1963 חוק השיפוט הצבאי תיקון מס'3 תשכ"ג 1962

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשכ"ג, 8 בינואר 1963
מתוך:
כרך 35

אולי בצבאות אחרים, בימים עברו, היו מפקדים סדיסטים, וקרו מקרים שחיילים התנקמו בהם, אפילו בחזית. הדברים אינם בלתי- ידועים. אבל אצלנו, בצבא העברי, כפי שחונך עוד לפני היותו לצבא סדיר — המפקד הולך ראשון בקרב והוא חברו של החייל, הוא מדריכו, ולא שמעתי על מקרים כל כך רבים שחיילים במילואים, משיצאו מהשירות, התנקמו או ניסו להתנקם במפקדיהם לשעבר