הישיבה המאתים ושלוש של הכנסת החמישית יום שלישי, י"ב טבת תשכ"ג 8 ינואר 1963 חוק השיפוט הצבאי תיקון מס'3 תשכ"ג 1962

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשכ"ג, 8 בינואר 1963
מתוך:
כרך 35

אלה לא הימים בהם היו מספרים על אבותינו -
אני חושב שיוסף טרומפלדור סיפר את הסיפור המפורסם הזה: - כאשר חיילים יהודיים היו באים לחזית היו מיד שואלים: איפה פה השבי? חיילים אחרים הם חיילים יהודים בימינו במדינת ישראל; הם אינם רוצים ללכת לשבי; הם נלחמים, אבל אם חייל נלחם ונפל בשבי האויב ועבר לפני כן עבירה כלשהי, המשום כך צריך שלא תרוץ תקופת ההתיישנות? אם יהיה בארץ, לא נלחם ולא נפל בשבי האויב – תרוץ תקופת ההתיישנות; אבל אם הוא עשה מעשה בשביל האומה, נלחם, נפל בשבי – וזה יכול לקרות – מדוע שלא תרוץ תקופת ההתיישנות? ההצעה אינה צודקת. לכן אני דוחה אותה.