הישיבה המאתים ושבעים של הכנסת הראשונה-הודעת יושב ראש הוועדה לעניני חוץ ובטחון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התשי"א, 3 ביולי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 2137-2138

איננו סבורים כי ועדה יכולה ליהפך לבית דין כבוד הקובע מי אמר אמת ומי לא אמר אמת. אין הדבר לא בסמכותה ולא מתפקידה של ועדת החוץ והבטחון. בכנסת הזו אנו רגילים לשמוע דברים אשר השומעים אותם חושבים שאין להם שחר והמשמיעים אותם חושבים כי הם כולם אמת. בכנסת הזאת אנחנו רגילים לשמוע האשמות על אמירת אי אמת. אע"פ כן לא קרה עד היום הזה מקרה אחד בו יוטל על ועדה זו או אחרת לקבוע מי אמר אמת ומי אמר את ההפך מן האמת.