הישיבה המאתים-ושבעים-ותשע של הכנסת השלישית יום שלישי, א' ניסן תשי"ז 2 אפריל 1957 –חוק התקציב לשנת 1957-58, תשי"ז-1957

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' ניסן התשי"ז, 2 באפריל 1957
מתוך:
כרך XXII

אבל במשך שלושה חדשים, כאשר אנחנו טענו נגד התחלת הנסיגה, כאשר תבענו אה הטיעון הבינלאומי היחיד המתקבל על הדעת: שלום; היה ויש מצב מלחמה בינינו ובין מצרים; מבצע סיני היה בבחינת פעולה של הגנה לאומית חוקית, ולכן לא ניסוג אלא אם כן יבקש האויב שלום, וסביב שולחן הדיונים על שלום ייקבע גורל השטחים המוחזקים בידי צבא ישראל, מחוץ לשטח המשוחרר של המולדת, בהתאם לחוק הבינלאומי והנוהג הבינלאומי,