הישיבה המאתים ועשרים ושתים של הכנסת החמישית יום רביעי כ"ו שבט תשכ"ג 20 פברואר 1963 הצעות חוק של חברי כנסת חוק לביטול תקנות ההגנה (שעת חרום) תשכ"ג 1963

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו שבט התשכ"ג, 20 בפבואר 1963
מתוך:
כרך 36

וכאשר הבאתם חבר כנסת ערבי, שאני מכבד אותו — הוא חבר כנסת, הוא עמית שלי, אחד מנבחרי אזרחי ישראל — לכך שהוא יצעק ״יחי הממשל הצבאי״, ״טוב שיהיה ממשל צבאי״ — במטותא ממך, אני חייב לומר לך, על-פי נסיונם של יהודים גאים ושל ציונים — לא של ״ציוניסטים״ — אנחנו כל ימינו בזנו ל״מושקיזם״ ואיננו יכולים לכבד מעין "מוסטפיזם״. זה אינו דרוש למדינת ישראל. זו השפלת כבודנו הלאומי.