הישיבה המאתים ועשרים ושתים של הכנסת החמישית יום רביעי כ"ו שבט תשכ"ג 20 פברואר 1963 הצעות חוק של חברי כנסת חוק לביטול תקנות ההגנה (שעת חרום) תשכ"ג 1963

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו שבט התשכ"ג, 20 בפבואר 1963
מתוך:
כרך 36

מדוע אתה מתעטף בטלית הזאת, שכביכול אי-אפשר בשום פנים ואופן לבטל את הממשל הצבאי? אנחנו מציעים לכם, לכל חברי הבית; שיקלו והוסיפו לשקול. נתאחד דווקא סביב בטחון האומה, ונבטל את המוסד הזה שאין בו שום הבטחה לבטחוננו הלאומי. נחוקק חוק לקיום הבטחון הלאומי, נקיים שוויון זכויות כיאה ליהודים, לציונים, מאז נקראו לדגל, מאז הרצל עד הלסינגפורס ועד היום הזה, ונרים את קרן ישראל בעולם כולו.