הישיבה המאתים ועשרים ושתים של הכנסת החמישית יום רביעי כ"ו שבט תשכ"ג 20 פברואר 1963 הצעות חוק של חברי כנסת חוק לביטול תקנות ההגנה (שעת חרום) תשכ"ג 1963

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו שבט התשכ"ג, 20 בפבואר 1963
מתוך:
כרך 36

אנחנו דורשים נאמנות ולויאליות מכל אזרח בישראל — יהודי, ערבי, נוצרי, מוסלמי ודרוזי- אם הוא ירים יד על בטחוננו ועל מדינתנו — תקוצץ ידו. אולם אין אנו רוצים שמיעוט יתרפס לפנינו. אנחנו רוצים באזרחים שווי זכויות וחובות, באזרחים לויאליים — ואתם מביאים לדמורליזציה כזו לעיני כל העם והעולם.